Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vrede in het Oude Testament

Vrede verwijst in het Oude Testament naar de ‘heelheid’ van een persoon of een groep. Deze heelheid kan betrekking hebben op veiligheid, economische welvaart, gezondheid of geestelijk welzijn.

Terminologie

Het welbekende woord voor vrede in het Hebreeuws is sjalom. Het is afkomstig van een woord dat ‘heelheid, compleetheid, volmaaktheid’ betekent. Die heelheid kan gelden op verschillende vlakken:

  • politieke heelheid: afwezigheid van oorlog;
  • economische heelheid: welvaart;
  • lichamelijke heelheid: gezondheid;
  • geestelijke heelheid: in vrede leven met God.

Vrede voor individuele mensen

Vrede betekent in het Oude Testament voor ieder individueel persoon: een goed, gezond en veilig leven, onder de bescherming van God. Als iemand zich in gevaar begeeft, wordt hem bijvoorbeeld vrede toegewenst (Exodus 4:18; 2 Samuel 15:27). Ook een rustige dood na een lang leven wordt in het Oude Testament als vrede gezien (Genesis 15:15; Rechters 6:23; 2 Koningen 22:20; 2 Kronieken 34:28; Job 21:13; Jeremia 34:5; zie ook 1 Koningen 2:6).

Vrede voor groepen mensen

Vrede voor een volk of een familie houdt welzijn en veiligheid in. Meer specifiek:

Vrede tussen God en mens

Vrede is de aanwezigheid van God (Numeri 6:26; 1 Kronieken 23:25) en wordt door God geschonken. Het wordt in het Oude Testament verbonden aan de volgende begrippen:

Vrede als groet

In het Oude Testament wordt 'sjalom' ook gebruikt om iemand te begroeten. Bijvoorbeeld in 1 Samuel 16:4 waar over de komst van Samuel bij de leiders van de stad Betlehem gezegd wordt:

"De oudsten der stad kwamen hem bevend van vrees tegemoet en zeiden: Betekent uw komst vrede?" (NBG-vertaling 1951)

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons