Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het altaar met horens

Afbeelding van een altaar met horens. Op de hoeken van zowel het brandofferaltaar als het wierookaltaar waren uitsteeksels gemaakt.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons