Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het dagelijks leven van vrouwen in het Nieuwe Testament

In de tijd van het Nieuwe Testament hadden vrouwen allerlei verschillende belangrijke taken. Ze waren verantwoordelijk voor het huishouden, maar ook buitenshuis konden vrouwen een rol spelen.

Verschillen tussen vrouwen

Waarschijnlijk waren er veel overeenkomsten tussen Joodse en niet-Joodse vrouwen in het Romeinse rijk. Maar er waren ook allerlei verschillen tussen groepen vrouwen: tussen vrouwen die in een stad woonden en vrouwen die in dorpen en op het platteland woonden, tussen rijke en arme vrouwen, tussen vrouwen die Romeinse burgers waren en vrouwen die dat niet waren, tussen vrouwen met een hoge of een lage status, en tussen vrouwen die slavin waren, vrouwen die bevrijd waren en vrouwen die vrij geboren waren. Wat hieronder beschreven wordt, gold dus niet in dezelfde mate voor elke vrouw in het Romeinse rijk.

Vrouwen binnens- en buitenshuis

Eer en schaamte speelden een grote rol in het leven van vrouwen (en mannen). Voor vrouwen waren eer en schaamte vooral gekoppeld aan seksualiteit. Het was belangrijk dat een meisje als maagd ging trouwen en dat een getrouwde vrouw alleen gemeenschap had met haar man. De meest beschermde plaats was dan binnenshuis. Toch is het duidelijk dat vrouwen ook in alle openbare ruimtes kwamen, zoals markten, synagogen en rechtbanken. Rijke vrouwen bleven waarschijnlijk meer binnenshuis dan armere vrouwen. Als vrouwen van een hogere stand toch naar buiten gingen, werden ze vaak begeleid door familie, dienaren of slaven. Armere vrouwen hadden vaak geen keus. Ze moesten wel naar buiten. Taken zoals water halen en hout verzamelen moesten buitenshuis gebeuren, en arme vrouwen hadden geen slaven die dit voor hen konden doen.

Dagelijkse bezigheden

Vrouwen hadden de taak om voor jonge kinderen te zorgen, en hun dochters allerlei dingen te leren. Ze kookten, bakten brood, maakten schoon, maakten kleding, spinden, weefden, haalden water, verzamelden hout, werkten op het land en verkochten spullen op de markt. Vrouwen zorgden ook voor zwakke en zieke mensen in hun familie en gemeenschap. In het hele Romeinse rijk werkten vrouwen ook in herbergen, en als actrice, muzikant of gladiator. Doordat vrouwen van hoge stand veel taken aan slaven konden overlaten, hielden zij tijd over voor sport, studie en lezen.
Vrouwen konden hun eigen zaken regelen en zelfs een bedrijf hebben. Zulke onafhankelijkheid gold vooral voor rijke weduwen. Rijke vrouwen konden bijvoorbeeld geld geven om een synagoge te steunen en waren ook betrokken bij de vroege kerk (daar lees je hier meer over).

Exclusief voor BIJBEL+ gebruikers

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons