Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is ziekenzalving?

In Jakobus 5:14-15 wordt aangeraden zieken te zalven. Hier is zalving een ritueel waarmee Gods levenskracht overgedragen wordt.
Ook de leerlingen van Jezus genezen in de evangeliën zieken door hen met olie te zalven (Marcus 6:13).

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Marcus 6.13 Jakobus 5.14 - Jakobus 5.15
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons