Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wonderen en wetenschap

Sinds de opkomst van de moderne wetenschap, zijn steeds meer mensen gaan twijfelen of wonderen wel kunnen bestaan. Dat betekende ook dat veel mensen op een nieuwe manier gingen kijken naar de wonderverhalen in de Bijbel.

Verschillende reacties

Er kwamen verschillende soorten reacties op grond van dit nieuwe wetenschappelijke perspectief:

  • Veel mensen gingen ontkennen dat er iets kan gebeuren buiten de natuurwetten om. Wonderverhalen legden ze uit als bewijs van een verouderd wereldbeeld, of als legendes over grote religieuze figuren.
  • Soms probeerden mensen de historiciteit van verhalen te redden door er een ‘natuurlijke’ verklaring voor te geven. Zo zou het splijten van de Rietzee (Exodus 14) te maken hebben met een bijzondere weersgesteldheid.
  • Anderen hielden vast aan een letterlijke lezing. ‘Bij God is alles mogelijk,’ vonden zij, ook het buiten werking stellen van zijn eigen wetten.

Getuigenissen van Gods macht en trouw

De bijbelschrijvers geloofden in de mogelijkheid van wonderen. Zij kenden geen onvermijdelijke natuurwetten, in hun wereld was veel mogelijk. Maar ze vertelden geen wonderverhalen om aan te tonen hoe betrekkelijk natuurwetten zijn. Ze wilden getuigen van hun geloof in Gods macht en trouw.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons