Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wonderen

Wonderen zijn, in het normale taalgebruik, verschijnselen die niet rijmen met de natuurwetten. De Bijbel kent daarover veel verhalen. Maar in eerste instantie wordt ‘wonder’ in de Bijbel breder opgevat: alles wat de mens vervult met bewondering en dankbaarheid ten opzichte van God, kan een wonder worden genoemd.

Verwondering

De Psalmen loven God ‘die wonderen doet’ (Psalm 136:4). Dan wordt gedacht aan:

  • zijn schepping;
  • de ordening van hemel en aarde;
  • allerlei memorabele gebeurtenissen.

Sommige van deze gebeurtenissen lijken niet te rijmen met de natuurwetten. Maar in de Bijbel gaat het niet om het ‘tegennatuurlijke’ van wonderen, maar om de goddelijke macht die eruit blijkt.

Wonderverhalen

Wonderverhalen in engere zin vinden we in het Oude Testament vooral in:

Ook in het Nieuwe Testament zijn wonderverhalen te vinden:

  • De evangeliën vertellen veel wonderverhalen over Jezus.
  • Volgens Handelingen deden ook Jezus’ leerlingen in zijn naam ‘tekenen en wonderen’.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons