Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie is het 'lam van God'?

In het Nieuwe Testament is ‘lam van God’ een aanduiding voor Jezus. Zijn dood wordt in sommige teksten beschouwd als een offer ter vergeving van zonden (zie bijvoorbeeld Johannes 1:29 en Openbaring 5:9).
In andere teksten is ‘lam van God’ specifiek een verwijzing naar het lam dat op Pesach geslacht werd (zie 1 Korintiërs 5:7).

Oorsprong van de term ‘lam van God’

Het gebruik van de term ‘lam van God’ in het vroege christendom kan teruggevoerd worden op twee tradities:

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Johannes 1.29 - Johannes 1.34
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons