Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Komst van de heilige Geest

Het verhaal van Pinksteren laat zien dat de verschillende talen in de wereld geen probleem hoeven te zijn om het goede nieuws over Jezus’ dood en opstanding verder te vertellen. De heilige Geest zorgt ervoor dat alle mensen in hun eigen taal kunnen horen welke bijzondere dingen God heeft gedaan.

De leerlingen ontvangen de heilige Geest

Met Pinksteren ontvangen de apostelen en de andere leerlingen van Jezus de heilige Geest. In Handelingen 2:1-4 staat dat de leerlingen een geluid horen dat klinkt alsof er een harde wind waait. Ook is er boven het hoofd van iedere leerling een soort vlam te zien. Alle leerlingen ontvangen de heilige Geest en beginnen in vreemde talen te spreken.

Joden uit verschillende landen

Op dat moment zijn er veel Joden uit het buitenland in Jeruzalem vanwege het Wekenfeest. De voorouders van deze Joden zijn niet teruggekeerd naar het land Israël na de Babylonische ballingschap of zijn later gevlucht. Ook zijn er mensen uit andere volken die zich tot het jodendom hebben bekeerd.
In Handelingen 2:9-11 staat een hele lijst gebieden in het Romeinse rijk waar deze gelovigen vandaan komen. Deze mensen zijn allemaal naar Jeruzalem gekomen om in de tempel het Wekenfeest te vieren.

Allemaal in hun eigen taal

Als de Joden uit de verschillende landen de leerlingen van Jezus horen praten, zijn ze erg verbaasd. De mensen horen allemaal in hun eigen taal hoe de leerlingen vertellen over de bijzondere dingen die God heeft gedaan.
De leerlingen van Jezus die waarschijnlijk van huis gewend waren om Aramees te spreken, blijken ineens alle talen van de wereld te beheersen. De verschillende talen in de wereld vormen dus geen probleem om het goede nieuws te verspreiden.

De toren van Babel

Het begin Handelingen 2 is een duidelijke verwijzing naar het verhaal over de toren van Babel in het Oude Testament (Genesis 11:1-9). Toen de mensen begonnen met het bouwen van deze toren, spraken alle mensen op aarde dezelfde taal. Maar God verwarde hun taal, zodat de mensen elkaar niet meer konden verstaan.
Met Pinksteren wordt deze verwarring opgeheven. God geeft aan Jezus’ volgelingen de heilige Geest, zodat mensen uit de hele wereld het goede nieuws kunnen horen in hun eigen taal.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons