Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat betekent Immanuel?

Immanuel is de naam van een kind in Jesaja 7:14. In het Nieuwe Testament wordt die tekst uit Jesaja betrokken op Jezus.

Immanuel in Jesaja

Immanuel is de Hebreeuwse naam van een kind van een jonge vrouw in Jesaja 7-8. De naam betekent letterlijk ‘God met ons’. Welk kind in Jesaja bedoeld is, is niet duidelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden, het zou kunnen gaan om:

  • Hizkia, de zoon van koning Achaz
  • een zoon van Jesaja
  • een kind in figuurlijke zin, namelijk als beeld van het nieuwe volk van Israël

Jezus als Immanuel

In het Nieuwe Testament wordt in Matteüs 1:22-23 de profetie over de jonge vrouw en de geboorte van haar zoon toegepast op Maria en de geboorte van haar zoon Jezus.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons