Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Heilige Geest in het Bijbelboek Johannes

Tijdens de afscheidsgesprekken in het Johannesevangelie (Johannes 13-17) legt Jezus de functie van heilige Geest uit. De heilige Geest wordt voorgesteld als pleitbezorger. Hij zal de christenen helpen om de waarheid te begrijpen.

Pleitbezorger

De Geest heet in Johannes vaak ‘pleitbezorger’ (bijvoorbeeld Johannes 14:16-17). Het Griekse woord paraklêtos kan behalve ‘pleitbezorger’ ook ‘helper’ of ‘trooster’ betekenen. Het is zijn taak om iemand bij te staan en voor hem het woord te voeren.
Tot de taak van de heilige Geest behoort vooral dat hij de leerlingen ‘alles duidelijk [zal] maken en alles in herinnering [zal] brengen wat ik tegen jullie gezegd heb’ (Johannes 14:26). Hij zal hun ‘de weg wijzen naar de volle waarheid’ (Johannes 16:12-16). En dat wordt exclusief aan de leerlingen beloofd (Johannes 14:15-18).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons