Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een gemeente?

In de tijd van het Nieuwe Testament is de huisgemeente het fundament van de christelijke beweging.

Het woord ‘gemeente’

Het woord ‘gemeente’ is de vertaling van Griekse ekklêsia, dat komt van ek-kaleoo, ‘bijeenroepen’. Het woord werd in het gewone Grieks gebruikt voor de vergadering van burgers, niet voor religieuze verenigingen. Het religieuze gebruik van het woord gaat terug op de Septuaginta. Daar wordt het wel als religieus begrip gebruikt, bijvoorbeeld in Joël 2:16.

De gemeente in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament wordt het woord ‘gemeente’ op verschillende manieren gebruikt:

  • Het is een aanduiding voor alle gelovigen samen. Bijvoorbeeld als er gesproken wordt over Christus als hoofd van de gemeente in Kolossenzen 1:18.
  • Het is ook een aanduiding voor een lokale groep van gelovigen. Bijvoorbeeld ‘de gemeente in Jeruzalem’ in Handelingen 11:22.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons