Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De uitdrukking: de dag van de Heer (zondag)

De ‘dag van de Heer’ of ‘de dag des Heren’ is in de Bijbel een verwijzing naar het einde van de tijd: het moment waarop God of Jezus over alle mensen zal oordelen. Deze uitdrukking is in het Grieks: hê hêmera tou kuriou. Er is ook een andere Griekse uitdrukking die op dezelfde manier vertaald wordt in het Nederlands: hê kuriakê hêmera. Deze laatste uitdrukking, uit Openbaring 1:10, wijst niet op het einde van de tijd, maar wordt waarschijnlijk gebruikt als naam voor de zondag.

Achtergrond

In het vroege christendom werd de zondag een bijzondere dag omdat dat de dag was van Jezus’ opstanding (zie bijvoorbeeld Handelingen 20:7-12). De algemene uitleg is dat de uitdrukking 'dag van de Heer' in Openbaring 1:10 een eretitel is voor de zondag, omdat Jezus op die dag was opgestaan.
Dat de zondag een bijzondere betekenis kreeg in het vroege christendom, betekent niet dat de zondag in de plaats van de sabbat kwam. De stap om het sabbatsgebod op de zondag toe te passen, werd pas gezet ná de tijd van het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament woedt nog volop discussie over de plek van de joodse wet in het christelijke leven.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Openbaring 1.10
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons