Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Uitdrukking 'dag van de Heer' in het Nieuwe Testament

De uitdrukking ‘dag van de Heer’ is in het Nieuwe Testament overgenomen uit het Oude Testament. Net als daar betekent het de tijd van Gods laatste oordeel.
In het Nieuwe Testament betekent het ook dat Jezus naar de wereld terug zal komen (Lucas 17:24). Daarom noemt Paulus de dag van het laatste oordeel ook ‘de dag van onze Heer Jezus Christus’ (1 Korintiërs 1:8) of ‘de dag van Christus Jezus’ (Filippenzen 1:6).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons