Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vergelijking tussen het christendom en jodendom

Jezus en zijn eerste volgelingen waren Joden met het joodse geloof − en bleven dat. Dit feit is erg belangrijk voor het christelijk geloof, ook volgens de apostel Paulus. Maar Paulus benadrukte daarnaast dat ook niet-joden voluit volgelingen van Jezus kunnen zijn.

Overeenkomsten tussen christendom en jodendom

Het christendom draait om de bijzondere betekenis van Jezus’ leer en leven. Maar alle elementen waaruit het is opgebouwd, hebben een oorsprong in het jodendom:

  • de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament; het grootste deel van de christelijke Bijbel);
  • het geloof in God;
  • het geloof in Gods goede schepping;
  • de ethiek van respect en liefde voor medeschepselen;
  • de eredienst met schriftlezing, dankzegging en gebed;
  • de symbolische maaltijd.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons