Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is de Antichrist?

Het woord ‘antichrist’ (antichristos) komt voor in 1 Johannes en 2 Johannes. Het verwijst naar de belangrijkste tegenstander van Jezus in de eindtijd. De aankondiging van de komst van de antichrist moet de lezers van de Johannesbrieven helpen om de juiste keuze te maken. In andere boeken in het Nieuwe Testament wordt gesproken over vergelijkbare figuren die zullen optreden aan het einde van de tijd.

Wat is bekend over de antichrist?

De auteur van 1 en 2 Johannes maakt gebruik van een bestaande traditie. In het jodendom van de eerste eeuw verwachtte men de komst van Belial aan het einde van de tijd. De ideeën over de antichrist zijn waarschijnlijk een christelijke interpretatie hiervan.
Het niet precies bekend hoe er over deze antichrist gedacht werd. Een aantal dingen is wel duidelijk:

  • De antichrist is een figuur die een valse leer over Christus verspreidt. Hij ontkent namelijk dat Jezus de christus is en dat Jezus als mens in de wereld is gekomen.
  • De antichrist is geen mens, maar een bovennatuurlijk wezen.
  • De komst van de antichrist werd verwacht voor de terugkomst van Christus.
  • De antichrist is de eschatologische tegenstander van Christus.

De functie van de antichrist

Volgens de auteur van de brieven van Johannes is het einde van de tijd dichtbij. Want de gemeente verzet zich tegen zijn onderwijs, en dat is voor hem een teken van de komst van de antichrist. Dat betekent dat ook Christus snel zal komen. De geschiedenis is dus in een beslissende fase gekomen. De leden van de gemeente moeten nu een keuze maken, voor of tegen de juiste uitleg van het geloof.

Vergelijkbare figuren in het Nieuwe Testament

De antichrist komt alleen voor in 1 en 2 Johannes. Maar er worden in andere nieuwtestamentische geschriften figuren genoemd die met de antichrist vergeleken kunnen worden. De belangrijkste zijn:

  • Valse profeten en valse messiassen. Dat zijn mensen die onterecht zeggen dat ze de messias zijn, mensen die Christus imiteren. Zie bijvoorbeeld Matteüs 24:23-26Marcus 13:21-23, en Lucas 21:8-9.
  • De wetteloze mens. Deze figuur zorgt voor een climax van goddeloosheid. Hij is een vertegenwoordiger van Satan. Hij komt voor in Daniël 11:36 en 2 Tessalonicenzen 2:3-9.
  • De valse profeet en het beest. In Openbaring zijn deze twee figuren de vertegenwoordigers van Satan die de aarde terroriseren. De valse profeet en het beest verwijzen naar het Romeinse rijk en de keizer, en de verering van de keizer en het keizerrijk.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons