Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Over dopen uit de Dode Zeerollen

Er staat niets over de doop in het Oude Testament. Daarom is het opvallend dat in enkele van de Dode Zeerollen sprake is van reinigingsrituelen die erg op de nieuwtestamentische doop lijken.

Betekenis van de doop

De reinigingsrituelen in de Dode Zeerollen zijn, net als de doop in het Nieuwe Testament, uitdrukking van een innerlijke omkeer. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat uit de Regel van de Gemeenschap:

Wanneer zijn ziel zich in ootmoed onderwerpt aan alle inzettingen van God, zal zijn vlees gereinigd worden bij de besprenkeling met het water der ontzondiging en bij de heiliging door het water der reiniging. Dan zal hij zijn schreden vast maken om onberispelijk te wandelen in al de wegen van God’. (III,8-10)

Een terugkerend ritueel

Voor de volgelingen van Johannes en Jezus was de doop iets eenmaligs. Maar in de Dode Zeerollen is het een handeling die regelmatig herhaald moet worden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons