Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hoop

Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel (Hebreeën 6:19 in De Nieuwe Bijbelvertaling).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons