Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is de tweebronnenhypothese?

Het evangelie volgens Marcus is waarschijnlijk het oudste evangelie. De auteurs van het Mattëus-evangelie en het Lucas-evangelie maakten gebruik van het evangelie volgens Marcus. Ze gebruikten ook een tweede, schriftelijke bron Q, die voornamelijk bestond uit woorden van Jezus.
Dit wordt ‘de tweebronnenhypothese’ genoemd. Volgens deze hypothese gebruikten de auteurs van Matteüs en Lucas dezelfde twee schriftelijke bronnen: Marcus en Q.
Q is niet gebruikt door de auteur van het Marcusevangelie. Q zelf is niet als geschrift bewaard gebleven.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons