Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De synoptische evangeliën: onderlinge verhouding

De relatie tussen de evangeliën volgens Matteüs, Marcus en Lucas is als volgt te verklaren.

Marcus als bron voor Matteüs en Lucas

Het evangelie volgens Marcus is het oudste evangelie. De auteurs van de evangeliën volgens Matteüs en Lucas kenden het evangelie volgens Marcus, en hebben dat gebruikt voor hun eigen werk. Ze gingen vrij om met het materiaal uit Marcus, en legden op die manier hun eigen accenten.
Deze voorstelling van zaken wordt de hypothese van de prioriteit van Marcus genoemd. Van de 665 verzen van het Marcus-evangelie keren er ruim 600 terug in Matteüs (soms in verkorte vorm) en ongeveer 350 in Lucas.

Schriftelijke bron Q

Met de prioriteit van Marcus is nog niet alles verklaard. Er bestaan namelijk ook allerlei (woordelijke) overeenkomsten tussen Matteüs en Lucas buiten Marcus om. Het gaat vooral om uitspraken van Jezus die in Marcus helemaal niet voorkomen. Deze overeenkomst van Matteüs en Lucas die niet uit Marcus komt, wordt verklaard met behulp van de veronderstelde schriftelijke bron Q.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons