Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn Sionspsalmen?

In sommige psalmen wordt niet alleen God, maar ook zijn heiligdom geprezen. Deze psalmen worden meestal aangeduid met de term ‘Sionspsalmen’.

Sion

De naam ‘Sion’ is een aanduiding voor de woonplaats van God op deze aarde. In sommige gevallen wordt hiermee de tempel in Jeruzalem bedoeld, en in andere gevallen de stad Jeruzalem zelf. Het is ook de naam van de berg waar de stad op gebouwd is.
In de Sionspsalmen worden de tempel en de stad Jeruzalem bezongen als plaats van God. De berg Sion is de plaats waar God als koning heerst. Het is het centrum van de aarde.

Bekende Sionspsalmen

Psalmen die vaak tot het genre van de Sionspsalmen worden gerekend zijn:
Psalm 46
Psalm 48
Psalm 76
Psalm 84
Psalm 87
Psalm 122

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons