Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Q in de Bijbel

Er zijn overeenkomsten tussen Matteüs en Lucas in materiaal dat niet uit Marcus komt. Het gaat daarbij vooral om uitspraken van Jezus.
De bijbelwetenschap geeft een verklaring voor deze overeenkomsten: Matteüs en Lucas gebruikten niet alleen Marcus als bron voor hun evangelie, maar ook nog een andere bron. Deze tweede gezamenlijke bron van Matteüs en Lucas wordt Q genoemd (afgeleid van het Duitse woord Quelle, ‘bron’ – de naam van deze bron is dus eigenlijk ‘bron’).

Q als hypothese

De tekst van ‘Q’ is niet zelfstandig overgeleverd. Men veronderstelt dat deze tekst bestond, en door Matteüs en Lucas gebruikt werd. Zo kan men verklaren waarom de evangeliën volgens Matteüs en Lucas met elkaar overeenstemmen op punten die niet uit Marcus komen.

Inhoud van Q

Matteüs en Lucas hebben ongeveer 200 verzen gemeenschappelijk die niet uit Marcus afkomstig zijn. Ze zijn met name te vinden in de hiernaast weergegeven hoofdstukken.
Twee duidelijke voorbeelden van verzen waarin de Griekse brontekst in Lucas en Matteüs zo goed als hetzelfde is, terwijl er geen parallel te vinden is in Marcus:

Matteüs 6:24Lucas 16:13

Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Matteüs 7:7-8Lucas 11:9-10

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.

Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.

hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons