Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 151 (Qumran)

In het bijbelboek Psalmen staan 150 psalmen. De Griekse Septuaginta (de oudste vertaling van het Oude Testament), heeft echter een extra psalm, Psalm 151. Lang werd gedacht dat hier geen Hebreeuws origineel van bestond, maar in de grotten van Qumran is in de twintigste eeuw ook een Hebreeuwse versie van Psalm 151 ontdekt. 

Psalm 151 uit Qumran

Tot de vondst van de Dode Zeerollen in 1948 wist men niet dat er ook een Hebreeuwse versie van Psalm 151 bestond. 
In één van de grotten (grot elf) is echter een boekrol gevonden met een goed overgeleverde Hebreeuwse versie van Psalm 151. De tekst lijkt op die van de Septuaginta, maar het lijkt erop dat de Hebreeuwse versie is beter overgeleverd. Het is niet duidelijk uit welke tijd de psalm precies stamt. 

Nederlandse vertaling 

De Nederlandse vertaling van Psalm 151 uit Qumran luidt als volgt:

Een loflied van David, de zoon van Isaï.

Ik was de kleinste onder mijn broers,
de jongste van mijn vaders zonen.
Hij maakte mij herder van zijn schapen
en heerser over zijn geiten.

Mijn handen sneden een fluit,
mijn vingers maakten een lier,
en ik prees de HEER.

Ik dacht bij mezelf:
De bergen kunnen niet over hem spreken,
en de heuvels niet van hem getuigen;
de bomen vertellen niet over zijn woorden,
de schapen niet over zijn daden.
Wie zal dan getuigen, wie zal dan vertellen,
wie zal de daden van de Heer bekendmaken?

God zag alles,
hij hoorde alles, en hij luisterde.
Hij stuurde zijn profeet Samuel
om mij te zalven en groot aanzien te geven.

Eerst verschenen mijn broers voor hem,
in al hun schoonheid en kracht.
Hoewel ze rijzig van gestalte waren,
en prachtig haar hadden,
koos God, de HEER, hen niet uit.

Hij liet mij weghalen bij de schapen,
en zalfde mij met heilige olie.
Hij maakte mij leider van zijn volk,
en heerser over de kinderen van zijn verbond.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons