Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn pelgrimspsalmen?

Een van de bekendste verzamelingen psalmen binnen het boek Psalmen zijn de pelgrimsliederen: liederen voor de reis die Israëlieten maakten naar de tempel in Jeruzalem.

Psalm 120-134

De psalmen 120 tot en met 134 dragen het opschrift: ‘Een pelgrimslied’. Het zijn vijftien korte psalmen die bij elkaar staan. Vermoedelijk zijn ze oorspronkelijk gebundeld om gezongen te worden tijdens de pelgrimstochten naar de tempel in Jeruzalem, ter gelegenheid van de grote feesten
Het zijn heel verschillende psalmen, maar herkenbaar zijn thema’s die bij pelgrimsliederen passen: het verlangen naar Sion (Jeruzalem), het onderweg zijn, het vertrouwen, de zegeningen van God en een verlangen naar vrede.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Psalmen 120
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons