Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn de lofpsalmen?

De lofpsalmen zijn een van de meest voorkomende soort Psalmen. In de lofpsalmen wordt God geprezen. Ze konden volgens de opschriften begeleid worden met allerlei instrumenten.

Grote groepen of heel persoonlijk

De lofpsalmen veronderstellen vaak de aanwezigheid van grote groepen Israëlieten die begeleid worden door een voorzanger of koorleider. Dat is goed te zien in Psalm 136, die als refrein heeft: ‘eeuwig duurt zijn trouw’. Het is eenvoudig voor te stellen dat de psalm in wisselzang gezongen werd.
Behalve psalmen die voor de hele gemeenschap geschreven zijn, zijn er ook heel persoonlijke lofpsalmen die vermoedelijk gezongen werden bij bijzondere dankdiensten. Psalm 146 is daar een voorbeeld van.

Waarom wordt God geprezen?

In de lofpsalmen wordt uitgelegd waarom God geprezen moet worden. Hij wordt geprezen:

  • als schepper van hemel en aarde;
  • als koning van de wereld;
  • als bevrijder van het volk van Israël uit Egypte, een thema dat ook erg belangrijk is in de historische psalmen.

Feesten

Ze werden oorspronkelijk gezongen op de drie grote, jaarlijkse feesten in de tempel van Jeruzalem: het Loofhuttenfeest (Soekot), het Wekenfeest (Sjavoeot) en het Paasfeest (Pesach).

Bekende lofpsalmen

Lofpsalmen zijn overal in het psalmboek te vinden, al staan er aan het einde van het psalmboek veel bij elkaar. Bekende voorbeelden zijn:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons