Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De koningspsalmen

Israël is lange tijd een koninkrijk geweest, en in sommige psalmen uit het bijbelboek Psalmen staat de koning centraal. Deze psalmen worden de koningspsalmen genoemd.

Inhoud

In sommige koningspsalmen gaat het in eerste instantie over de menselijke koning, maar in andere psalmen wordt met ‘koning’ God bedoeld. God is de ware koning.

Koningspsalmen en het Nieuwe Testament

Psalm 110 is één van de bekendste koningspsalmen. Het is ook de meest geciteerde tekst in het Nieuwe Testament.
Veel van de koningspsalmen worden door de nieuwtestamentische schrijvers gezien als psalmen die over Jezus gaan.

Bekende koningspsalmen

Bekende psalmen, behalve Psalm 110 zijn:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons