Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De klaagpsalmen

Eén van de bekendste genres van de Psalmen is de klaagpsalm. Van de 150 psalmen kunnen er ongeveer veertig psalmen tot de klaagpsalmen gerekend worden.

Persoonlijke psalmen

In klaagpsalmen klaagt de dichter over zijn leven, hij zet uiteen hoe zwaar en moeilijk het is. Het zijn vaak persoonlijke psalmen, maar er bestaan ook klaagpsalmen die vanuit een groep lijken te komen.
De dichter verbindt zijn klacht altijd aan zijn geloof in God.

Inhoud

Klaagpsalmen hebben over het algemeen de volgende opbouw:

  • de dichter beklaagt zich over zijn (nood)situatie;
  • hij belijdt zijn vertrouwen in God;
  • hij dankt God die altijd bereid is om mensen te helpen.

Klaagpsalmen eindigen dus niet in mineur: God wordt ook altijd geprezen. Een uitzondering hierop is Psalm 88, die zonder lofprijzing eindigt.

Bekende klaagpsalmen

Veel klaagpsalmen zijn te vinden in het derde deel van de psalmen, tussen Psalm 73 en 89. Bekende klaagpsalmen zijn:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons