Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn historische psalmen?

Historische psalmen zijn een kleine categorie binnen het bijbelboek Psalmen. In deze psalmen staat de geschiedenis van het volk van Israël centraal. God wordt gedankt omdat hij zoveel voor zijn volk gedaan heeft.

Inhoud

De twee meest voorkomende onderwerpen in de historische psalmen zijn de uittocht uit Egypte en het koningshuis van David. Beide zaken zijn voor de psalmdichters reden om God te danken. Het grootste verschil met de lofpsalmen is, dat in de historische psalmen veel nadruk op de geschiedenis wordt gelegd. Die wordt naverteld en staat centraal, als reden voor lof aan God.

Bekende historische psalmen

Bekende historische psalmen zijn:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons