Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Canon in het Oude Testament: 1e eeuw na Christus

In de eerste eeuw na Christus hebben allerlei oude geschriften in het jodendom en het vroege christendom de status van ‘heilige Schrift’ gekregen. Er zijn verschillende namen om deze boeken aan te duiden:

  • de Wet en de Profeten;
  • de Wet, de Profeten en de Psalmen;
  • de Wet, de Profeten, en de overige geschriften.

Afbakening van het Oude Testament

Voor een groot deel gaat het bij deze ‘heilige boeken’ om de  latere canon van het Oude Testament. Maar de afbakening was nog niet zo precies. Voor de auteurs van het Nieuwe Testament waren ook Sirach, Wijsheid, Judit en Henoch heilige boeken. En uit de vondsten van Qumran blijkt dat Jubileeën voor bepaalde joodse groeperingen rond het begin van de jaartelling net zo veel gezag had als latere canonieke boeken.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons