Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De afronding van de joodse canon

Er kan niet één moment aangewezen worden waarop de joodse canon ontstond. Er hebben verschillende factoren een rol gespeeld bij dat proces:

  1. 1.De verwoesting van de tempel in Jeruzalem in 70 na Christus. Waarschijnlijk kreeg ‘de heilige Schrift’ een grotere rol in het jodendom toen de tempeldienst weggevallen was.
  2. 2.Een tweede factor was de ontwikkeling van de christelijke kerk tot een eigen godsdienst, naast het jodendom. Het jodendom moest duidelijk zijn plaats bepalen naast het christendom, en andersom. Daarbij speelde het afbakenen van de verzameling van heilige boeken een rol: de vroegchristelijke kerk koos voor de (grotere) Griekse canon, in lijn van de Septuaginta, en het jodendom voor de (kleinere) verzameling van Hebreeuwse boeken.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons