Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Tomas in de Bijbel?

Tomas is een van de twaalf leerlingen van Jezus. Tomas gelooft pas dat Jezus is opgestaan nadat hij Jezus en zijn wonden zelf gezien en gevoeld heeft.

De naam van Tomas

De naam Tomas komt van het Hebreeuwse teom of het Aramese teoma. Dat betekent: tweeling. In het evangelie van Johannes wordt hij ook Didymus genoemd; dit betekent tweeling in het Grieks (Johannes 20:24; Johannes 21:2).

Tomas de apostel

In de evangeliën van Matteüs, Marcus en Lucas wordt Tomas alleen genoemd in de lijsten met de twaalf apostelen. Het enige evangelie waarin Tomas een echte rol speelt, is het evangelie van Johannes. Daar zegt hij dat hij bereid is om met Jezus te sterven (Johannes 11:16). En hij vraagt hoe de leerlingen Jezus kunnen volgen wanneer hij naar God de Vader gaat (Johannes 14:5).

Na de opstanding van Jezus

Het bekendste verhaal dat Johannes over Tomas vertelt, speelt zich af nadat Jezus is opgestaan (Johannes 20:24-28). Wanneer Jezus aan zijn leerlingen verschijnt, is Tomas er niet bij. Hij wil pas geloven dat Jezus echt is opgestaan als hij zijn wonden zelf gezien en gevoeld heeft. Daarna komt Jezus nog eens bij zijn leerlingen als Tomas er wel bij is. Dan mag Tomas zelf zien en voelen dat het echt Jezus is. Jezus grijpt dat moment aan om te zeggen hoe gelukkig mensen zullen zijn die hem niet zelf zullen zien en tóch geloven.

Ongelovige Tomas

De uitdrukking ‘ongelovige Tomas’ komt van deze Tomas en het verhaal over hem in Johannes 20:24-28. Een ‘ongelovige Tomas’ is iemand die nooit iets gelooft. De Tomas uit het Nieuwe Testament gelooft wel, maar pas nadat hij Jezus gezien en aangeraakt heeft.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons