Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Theofilus in de Bijbel?

Aan het begin van het Lucas-evangelie en van het boek Handelingen richt de schrijver zich tot een zekere Theofilus. Er zijn verschillende ideeën over wie er bedoeld wordt met Theofilus:

  • In de Oudheid kwam het voor dat schrijvers hun boek opdroegen aan een rijke opdrachtgever. Sommigen zijn van mening dat Theofilus, een verder onbekend persoon, de opdrachtgever van het Lucas-evangelie geweest moet zijn.
  • Anderen denken dat zijn naam, in het Nederlands vertaald ‘door God geliefd’, een symbolische aanduiding is voor de christelijke lezer in het algemeen.

In ieder geval lijkt de inhoud van het boek op een grote doelgroep gericht te zijn: christenen van Joodse en niet-Joodse afkomst op verschillende plekken in het Romeinse rijk.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Lucas 1.3 Handelingen 1.1
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons