Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Simon (de magiër)?

Simon is een man die magie bedrijft. De bevolking van de stad Samaria kijkt erg tegen hem op. Als hij Filippus hoort spreken over het koninkrijk van God, laat hij zich dopen in de naam van Jezus. Simon is vooral onder de indruk van de wonderen die Filippus doet. Dat blijkt ook uit het feit dat hij later aan Petrus en Johannes vraagt of hij de macht om mensen met de heilige Geest te vervullen kan kopen (Handelingen 8:18-19). Petrus en Johannes wijzen hem hierom terecht. Want wat God geeft, is niet met geld te kopen. Ten slotte vraagt Simon aan Petrus en Johannes of ze voor hem willen bidden tot God.
Hoe het verder afloopt met Simon vertelt het boek Handelingen niet.

In veel latere tradities wordt Simon beschreven als degene bij wie alle ketterij begonnen is.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Handelingen 8.9 - Handelingen 8.24
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons