Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Simon de IJveraar?

Simon is een van de twaalf apostelen van Jezus. Hij wordt in het evangelie volgens Lucas en Handelingen Simon de IJveraar genoemd, en het evangelie volgens Marcus en het evangelie volgens Matteüs noemen hem Simon Kananeüs. Kananeüs is Aramees voor IJveraar, dat ook wel als Zeloot wordt vertaald.
De zeloten waren een groep Joden die ijverden voor Gods wet. Dat betekent dat ze zich inzetten voor de wet van God. In de eerste eeuw na Christus nam dit soms gewelddadige vormen aan: ze verzetten zich met geweld tegen de Romeinse overheersing. Simon heeft niets met die groep te maken, die ontstaat pas later in de eerste eeuw. Hij wordt waarschijnlijk IJveraar genoemd omdat hij zich erg inzet voor de wet van God.
Over Simon de IJveraar is verder niets bekend. Hij staat alleen in de verschillende lijsten met de twaalf apostelen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons