Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Salomo in de Bijbel?

Salomo was de derde koning van Israël. Hij regeerde waarschijnlijk van ongeveer 970 tot 926 voor Christus.

Wat betekent de naam Salomo?

De naam Salomo wordt in verband gebracht met het Hebreeuwse woord voor ‘vrede’ (sjalom). Een andere naam, die Salomo bij zijn geboorte kreeg, is Jedidja. Dat betekent: geliefde van de HEER.

Koning Salomo

Salomo is een zoon van David en Batseba. Hij is niet de oudste zoon, maar hij volgt wel zijn vader op. 
Volgens de bijbelse verhalen trouwt Salomo met de dochter van een farao (1 Koningen 3:1). Geen enkele koning had een groter rijk dan Salomo, er was vrede tijdens zijn regering, en er werd met veel landen handel gedreven (1 Koningen 5:1-5). Er zijn buiten de Bijbel geen bronnen bekend waarin over koning Salomo geschreven wordt.
Salomo is de laatste koning die over het hele rijk Israël regeert. Na zijn dood wordt het rijk opgesplitst in het noordelijke koninkrijk Israël en het zuidelijke koninkrijk Juda.

Wijsheid

Salomo is bekend vanwege zijn wijsheid. In een droom komt God bij hem, en zegt dat Salomo hem alles mag vragen. Salomo vraagt dan om wijsheid om het volk goed te kunnen leiden (1 Koningen 3:9).
Het bekendste verhaal waaruit zijn wijsheid blijkt, is het verhaal over twee vrouwen die allebei claimen de moeder te zijn van een baby. Dankzij Salomo krijgt de echte moeder haar zoon terug (1 Koningen 3:16-28).
Salomo wordt ook als schrijver van een aantal wijsheidsboeken genoemd: Spreuken, Prediker en Hooglied. Of die boeken inderdaad door hem zijn geschreven, weten we niet. 

Tempel

Salomo is ook degene die de tempel in Jeruzalem bouwt. Salomo huurt de beste vaklieden in om de tempel te versieren met prachtig hout, en te bedekken met goud. In de tempel zijn verschillende ruimtes, waarvan de belangrijkste ruimte het allerheiligste is. Hier staat de ark van het verbond.

Het einde van Salomo’s regering

Salomo had meer dan zevenhonderd vrouwen en driehonderd bijvrouwen. Deze vrouwen zorgden ervoor dat Salomo andere goden ging vereren, zoals Astarte en Milkom (1 Koningen 11:5). Hierdoor stuurde God vijanden op Salomo af, en viel het koninkrijk uiteen.
Salomo werd opgevolgd door zijn zoon Rechabeam.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons