Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Nikodemus in de Bijbel?

Nikodemus is een invloedrijke farizese schriftgeleerde. Op een nacht zoekt hij Jezus op om meer te weten te komen over het koninkrijk van en de toegang tot dat koninkrijk door het geloof in de enige Zoon van God.

Waar komt de naam Nikodemus vandaan?

De naam Nikodemus is Grieks en betekent: overwinnaar van het volk. Nikodemus wordt alleen genoemd in het evangelie volgens Johannes.

Van farizeeër tot volgeling?

Het Johannes-evangelie vertelt dat Nikodemus `s nachts bij Jezus komt (Johannes 3:1-21). Ze discussiëren over de vraag hoe iemand bij God kan horen. Volgens Jezus kan dat door opnieuw geboren te worden uit water en geest. Dan wordt er een nieuwe weg  geopend om bij God te horen. Jezus zegt dat je voor die nieuwe weg moet kiezen wil je het koninkrijk van God kunnen zien. Maar Nikodemus begrijpt het niet en blijft hangen in aardse tekenen.
Nikodemus ziet Jezus als een leraar en profeet, maar niet als de Mensenzoon. Toch blijft hij geïnteresseerd in Jezus en blijft hij in zijn buurt. Later neemt hij het op voor Jezus en protesteert hij tegen de farizeeën (Johannes 7:50). Na Jezus’ dood helpt Nikodemus bij de graflegging (Johannes 19:39).
De Bijbel geeft geen duidelijk antwoord op de vraag of Nikodemus een volgeling van Jezus wordt. 

Donker en licht

Nikodemus staat voor de mensen die onder de indruk zijn van Jezus’ wonderen en tekenen, maar hem nog niet volledig kunnen erkennen als Zoon van God. Volgens de evangelist Johannes bevinden deze mensen zich in het donker en niet in het ware licht.
De geschiedenis van Nikodemus laat zien dat zonder een duidelijke keus of besluit voor Jezus, mensen in het duister blijven tasten. Ze zijn niet in staat om te begrijpen dat ze alleen gered kunnen worden als ze geloven in de enige Zoon van God. 

Het evangelie van Nikodemus

In de vroege kerk werd Nikodemus als een volgeling van Jezus gezien. In het geschrift ‘de handelingen van Pilatus’ staat dat Nikodemus tijdens het gesprek met Jezus getuigde van zijn geloof en een volgeling van Jezus werd. Dit geschrift is onderdeel van het apocriefe boek ‘het evangelie van Nikodemus’ uit de vierde of vijfde eeuw na Christus.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons