Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Mordechai in de Bijbel?

Mordechai is een Joodse balling die met zijn pleegdochter Ester in de Perzische stad Susa woont. Hij voorkomt dat er een aanslag op koning Ahasveros wordt gepleegd. Ook zorgt hij er samen met Ester voor dat het plan van Haman om alle Joden in het Perzische rijk te vermoorden, mislukt.

Wat is de betekenis van de naam Mordechai?

De naam Mordechai betekent waarschijnlijk: vereerder van de Babylonische god Marduk
Mordechai is de zoon van Jaïr en komt uit de stam Benjamin. Als zijn oom Abichaïl overlijdt, neemt Mordechai diens dochter Ester aan als zijn eigen dochter.
In Ezra 2:2 en Nehemia 7:7 komt de naam Mordechai voor in een lijst van ballingen die terugkeren naar Jeruzalem.

Ester wordt koningin

Als koning Ahasveros op zoek is naar een nieuwe koningin, wordt Ester samen met andere meisjes naar het koninklijk paleis gebracht. Maar ze mag van Mordechai niet vertellen dat ze Joods is. Ook niet als de koning haar uitkiest als nieuwe koningin.
Mordechai gaat iedere dag bij het paleis kijken hoe het met Ester gaat. Daar ontdekt hij dat twee lijfwachten de koning willen vermoorden. Mordechai geeft dit door aan Ester, en zij vertelt het aan de koning. Zo ontsnapt de koning aan de dood.

Het plan van Haman

Mordechai weigert te buigen voor Haman, de belangrijkste minister van de koning. Haman wil daarom alle Joden uit laten roeien. Hij zet in zijn eigen tuin een galg neer speciaal voor Mordechai.
Haman gaat ‘s morgens vroeg naar de koning om toestemming te vragen om Mordechai aan die paal op te hangen. Maar voordat hij die vraag kan stellen, geeft de koning hem opdracht om Mordechai met koninklijke eer door de stad te rijden. Zo wil de koning Mordechai belonen voor het feit dat hij zijn leven gered heeft.

Mordechai wordt minister

’s Avonds gaan de koning en Haman bij Ester eten. Tijdens de maaltijd vertelt Ester dat ze bij het volk van de Joden hoort dat Haman wil uitroeien. De koning is woedend op Haman, en laat hem ophangen aan de paal die Haman zelf voor Mordechai heeft neergezet.
De koning geeft de bezittingen van Haman aan Ester, en hij stelt Mordechai aan als zijn belangrijkste minister in plaats van Haman.

Feest van Mordechai

Tijdens het poeriemfeest herdenken de Joden hoe Ester en Mordechai ervoor gezorgd hebben dat het plan van Haman mislukte. In 2 Makkabeeën 15:36 wordt dit feest ‘het feest van Mordechai’ genoemd. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons