Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Micha (zoon van Jimla) in de Bijbel?

Micha, de zoon van Jimla is een profeet in de tijd van koning Achab. Hij durft als enige profeet te voorzeggen dat Achab zal sneuvelen in de strijd met de Arameeërs.

Wat betekent de naam Micha?

De naam Micha betekent: Wie is als de HEER?
Er zijn nog meer personen in het Oude Testament die Micha heten. De bekendste is de profeet Micha uit Moreset naar wie het bijbelboek Micha is genoemd. Deze Micha leefde in de tijd van koning Hizkia en is dus niet dezelfde als Micha, de zoon van Jimla, hoewel in 1 Koningen 22:28 een uitspraak van Micha uit Moreset in Micha 1:2 wordt toegeschreven aan Micha, de zoon van Jimla.

Micha en Achab

Koning Achab is van plan om samen met koning Josafat van Juda oorlog te voeren tegen de Arameeërs om de stad Ramot in Gilead te heroveren. Hij vraagt daarom aan zijn profeten of God hen zal helpen bij hun veldtocht.
Alle vierhonderd profeten geven koning Achab een positief advies, maar koning Josafat is niet overtuigd door hun antwoord. Daarom laat Achab de profeet Micha, de zoon van Jimla uit de gevangenis halen om te vertellen hoe de strijd zal verlopen.

Hemelse raad

Micha waarschuwt Achab om geen oorlog te voeren. Hij geeft aan Achab de boodschap door die hij in een visioen van God gekregen heeft.
In dit visioen ziet Micha God op zijn troon zitten met al zijn hemelse raadgevers om hem heen. Deze hemelse raad bespreekt hoe Achab het beste overgehaald kan worden om te gaan vechten met de Arameeërs, zodat hij sneuvelt. Er wordt besloten dat een van raadgevers de profeten van Achab moet wijsmaken dat Achab zeker zal winnen als hij probeert Ramot te heroveren.

Leugenprofeten

Micha maakt duidelijk dat hij de waarheid spreekt en dat de andere profeten van Achab de koning misleiden. Toch weigert Achab naar Micha te luisteren. Hij geeft opdracht Micha weer op te sluiten en hem alleen water en brood te geven, totdat hij veilig is teruggekeerd.
Voor de zekerheid trekt Achab tijdens het gevecht geen koninklijke kleren aan, maar verkleedt hij zich als gewone soldaat. Maar deze list kan niet voorkomen dat Achab getroffen wordt door een pijl. Hij raakt hierdoor zwaargewond en sterft aan het eind van de dag. Zo wordt duidelijk dat alleen Micha een echte profeet is.

 

 

Gerelateerde Bijbelgedeelten

1 Koningen 22 2 Kronieken 18
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons