Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Micha (uit Moreset) in de Bijbel?

Micha uit Moreset was profeet in het zuidelijke koninkrijk Juda. Hij leefde in de tijd van de koningen Jotam, Achaz en Hizkia.

Waar komt de naam Micha vandaan?

De naam Micha betekent: Wie is als de HEER?
Het profetenboek Micha, een van de twaalf ‘kleine profeten’, is naar hem genoemd.

Er zijn nog meer personen in het Oude Testament die Micha heten. Een van hen is Micha, de zoon van Jimla. Hij was profeet in het noordelijke rijk Israël in de tijd van koning Achab.
Micha, de zoon van Jimla, is niet dezelfde als Micha uit Moreset, hoewel in 1 Koningen 22:28 staat dat Micha, de zoon van Jimla, heeft gezegd: ‘Luister, volken, allemaal!’ (Micha 1:2). Maar deze twee profeten leefden in een andere tijd.

Micha uit Moreset

De profeet Micha kwam uit Moreset. Deze stad lag op het platteland van Juda, zo'n 35 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Jeruzalem.
Micha trad op als profeet in Jeruzalem tijdens het koningschap van Jotam, Achaz en Hizkia (Micha 1:1). Dat was tussen 750 en 700 voor Christus. Micha was dus een tijdgenoot van de profeet Jesaja.

Het bijbelboek Micha

De uitspraken van Micha van Moreset zijn verzameld in het boek Micha dat naar hem is genoemd (Micha 1:1). Een van deze uitspraken (in Micha 3:12) wordt aangehaald in het boek Jeremia ten gunste van de profeet Jeremia (zie Jeremia 26:17-19).
De mensen willen Jeremia doden, omdat hij gezegd heeft dat Jeruzalem verwoest zal worden. Maar dan zeggen enkele leiders tegen de mensen: ‘Heeft Micha uit Moreset in de tijd van koning Hizkia niet hetzelfde gedaan? Heeft hij toen niet gezegd:

“Dit zegt de HEER van de hemelse machten: De Sion zal als een akker worden omgeploegd, Jeruzalem zal tot een puinhoop worden, de tempelberg tot een overwoekerde heuvel.”

Toch heeft Hizkia hem niet laten doden. Hij was onder de indruk van Micha’s woorden. En hij zorgde ervoor dat God niet langer boos op het volk was, zodat Jeruzalem niet werd verwoest.’

Het Nieuwe Testament

Ook het Nieuwe Testament verwijst naar uitspraken van de profeet Micha. In Matteüs 2:5-6 wordt bijvoorbeeld Micha 5:1 aangehaald: ‘zo staat het geschreven bij de profeet [Micha]:

“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons