Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Maria (moeder van Jezus) in de Bijbel?

Maria is de moeder van Jezus. Een engel vertelt haar dat zij een kind zal krijgen en dat hij Zoon van God genoemd zal worden. Maria is niet alleen aanwezig bij Jezus’ geboorte, maar ook bij zijn dood.

Wat betekent de naam Maria?

De naam Maria is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse naam Mirjam. De betekenis van deze twee namen is onzeker. De namen zouden ‘geliefde’, ‘opstandige’ of ‘sterke zee’ kunnen betekenen.
Verschillende andere vrouwen in het Nieuwe Testament heten ook Maria. De bekendste zijn: Maria uit Magdala en Maria, de zus van Marta en Lazarus.

Maria krijgt een boodschap

Voordat Maria met Jozef trouwt, komt de engel Gabriël bij haar op bezoek. Hij vertelt haar dat ze zwanger zal worden van de heilige Geest. Haar zoon, die ze Jezus moet noemen, zal Zoon van God genoemd worden.
Kort daarna vertrekt Maria naar haar nicht Elisabet, die ook zwanger is. Als de twee vrouwen elkaar ontmoeten, zingt Maria een lied. Deze ‘lofzang van Maria’ heeft duidelijke overeenkomsten met het lied van Hanna in 1 Samuel 2:1-10.

Geboorte van Jezus

Als Maria hoogzwanger is reist ze samen met Jozef naar Betlehem. Daar wordt Maria’s zoon geboren. Ze wikkelt hem in doeken en legt hem in een voederbak.
Na Jezus’ geboorte gaan Maria en Jozef in Nazaret wonen, waar ze nog meer kinderen krijgen.

Optreden en dood van Jezus

In Johannes 2:1-12 lezen we dat Maria aanwezig is op de bruiloft in Kana, waar Jezus water in wijn verandert. Johannes vertelt ook dat Maria erbij is als Jezus aan het kruis hangt (Johannes 19:25-27). Jezus vraagt dan aan de leerling van wie hij veel houdt om zijn taak over te nemen en voor zijn moeder te zorgen.
Ook de andere evangelisten vertellen dat Maria aanwezig is bij Jezus’ kruisiging en begrafenis, en na zijn opstanding. Zij noemen haar nooit ‘de moeder van Jezus’, maar gebruiken de namen van haar andere kinderen om haar te onderscheiden van de andere Maria’s (zie bijvoorbeeld Marcus 15:40).

Maria als volgeling van Jezus

De laatste keer dat Maria in de Bijbel wordt genoemd is in Handelingen 1:14. Daar wacht zij samen met andere volgelingen van Jezus op de komst van de heilige Geest.

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons