Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Judas (broer van Jezus)?

Judas is een van de broers van Jezus.

Wat betekent de naam Judas?

De naam Judas is de Griekse versie van de Hebreeuwse naam Juda (Jehoeda). Judas is vernoemd naar een van de voorvaders van de Joden: Juda. De naam Juda betekent: lof aan God.
In het Nieuwe Testament komen een aantal andere personen met de naam Judas voor. De bekendste zijn: Judas Iskariot en Judas Taddeüs. Zij zijn twee van de twaalf apostelen van Jezus. Er is ook een bijbelboek met de naam Judas: de brief van Judas.

Judas

Judas de broer van Jezus wordt niet vaak genoemd in het Nieuwe Testament. In Marcus 6:3 en Matteüs 13:55 kunnen we lezen dat de mensen in Nazaret over Jezus spreken. Ze noemen dan ook de namen van zijn familie, waaronder Jezus’ broers Judas en Jakobus.

De broer van Jezus?

In delen van de christelijke traditie dacht men vroeger (en denkt men ook nu nog) dat Judas niet echt Jezus’ biologische broer was, maar een eerdere zoon van Jozef of juist een neef van Jezus. Het is echter het meest waarschijnlijk dat deze Judas een zoon van Maria en Jozef was.

De brief van Judas

De schrijver van de brief van Judas zegt dat hij Judas de broer van Jakobus is. Hiermee bedoelt hij hoogstwaarschijnlijk dat hij Judas de broer van Jezus is. Veel onderzoekers vinden het niet waarschijnlijk dat Judas de broer van Jezus deze brief ook echt geschreven heeft.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Judas 1 Matteüs 13.55 Marcus 6.3
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons