Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Jozef (man van Maria) in de Bijbel?

Jozef is de man van Maria, de moeder van Jezus. Hij stamt af van koning David. Jozef speelt een belangrijke rol rond de geboorte van Jezus, maar over de rest van zijn leven is weinig bekend.

Wat betekent de naam Jozef?

De naam Jozef betekent ‘de HEER voegt toe’. De naam wordt soms ook geschreven als ‘Josef’. Andere personen met deze naam in de Bijbel zijn: Jozef, de oudste zoon van Jakob en Rachel, en Josef van Arimatea.

Man van Maria

Jozef ontdekt dat Maria zwanger is, maar niet van hem (Matteüs 1:18-25). Toch besluit hij met Maria te trouwen. Een engel vertelt hem namelijk in een droom dat hij Maria gewoon tot vrouw kan nemen, omdat het kind verwekt is door de heilige Geest. Ze moeten het kind Jezus noemen.
Volgens Marcus 6:3 had Jezus vier broers: Jakobus, Joses, Simon en Judas, en daarnaast meerdere zussen. In Marcus 15:40 lezen we dat één zus Salome heette.

Geboorte van Jezus

Jozef komt uit Nazaret en stamt af van koning David (Matteüs 1:1:16; Lucas 3:23-38). Als de Romeinse keizer Augustus aan iedereen de opdracht geeft om zich in te schrijven in de plaats waar hij vandaan komt, gaat Jozef met zijn zwangere vrouw Maria op weg naar de stad van David, Betlehem. In Betlehem wordt Jezus geboren.

De Droom van Jozef

Volgens het Matteüs-evangelie krijgt Jozef opnieuw een droom nadat de magiërs uit het Oosten op bezoek zijn geweest in Betlehem. Een engel geeft hem de opdracht met het kind en Maria uit Betlehem te vluchten, omdat Herodes de Grote het kind wil doden. Ze gaan daarom naar Egypte.
Nadat Herodes is gestorven, krijgt Jozef voor de derde maal een droom. In die droom krijgt hij de opdracht terug te gaan naar Israël. Ze gaan echter niet terug naar Betlehem in Judea, maar ze gaan wonen in Nazaret in Galilea, waar Jozef werkt als timmerman (Matteüs 13:55).

Zoon van Jozef

Jozef wordt nog een keer zijdelings genoemd in het verhaal over de twaalfjarige Jezus in de tempel (Lucas 2:41-49). Daarna komen we zijn naam alleen nog tegen als mensen verwijzen naar Jezus als ‘zoon van Jozef’ (Johannes 1:45; Johannes 6:42).

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons