Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Job in de Bijbel?

Job is een rijke en succesvolle man die door veel ellende getroffen wordt. Hij voert lange discussies met zijn vrienden over de rol van God en van hemzelf in alles wat hem is overkomen.

Wat betekent de naam Job?

De betekenis van de naam Job is onzeker. Volgens sommigen betekent de naam: Waar is mijn vader?  Met ‘mijn vader’ wordt dan waarschijnlijk God bedoeld.  Anderen denken dat Job een afkorting is van de naam Jobab. Zo wordt een koning van Edom genoemd in Genesis 36:33-34 en 1 Kronieken 1:44-45.
Het bijbelboek Job is naar deze Job vernoemd. Daarnaast wordt Job ook genoemd in Ezechiël 14:14, 20 en in Sirach 49:9.

Waar en wanneer leefde Job?

Volgens de schrijver van het bijbelboek is Job niet afkomstig uit Israël, maar uit Us. Het is onzeker welke plaats of welk gebied daarmee bedoeld is. Misschien was Us een gebied in Noord-Arabië waar de koningen van Edom in de zesde eeuw voor Christus de baas waren.
Over de tijd waarin Job geleefd zou hebben, is niets bekend. In het boek Job ontbreken alle gegevens daarover.

Portret van Job

De schrijver van het boek Job stelt Job voor als een erg rijke en succesvolle man (zie Job 1:1-3). Hij bezit een grote kudde (rundvee, schapen, geiten, kamelen en ezels). Job en zijn vrouw hebben een grote familie (zeven zonen, drie dochters, veel slaven en slavinnen). Hij is een bekend bestuurder van de stad waar hij woont, en hij krijgt veel respect van zijn medeburgers (Job 29:7-11; Job 29:21-25).
Job is iemand die zich verzet tegen sociaal onrecht en die het opneemt voor de zwakken (Job 29:12-17; Job 31:13-23; Job 31:29-34. Hij is goed voor arme mensen en voor vreemdelingen die bescherming nodig hebben.
Bovendien is Job altijd trouw aan God (Job 1:1; Job 1:22). Hij doet er alles voor om volgens Gods wetten en regels te leven.

Het lijden en herstel van Job

Ondanks zijn vrome leven wordt Job getroffen door veel ellende. Hij raakt alles kwijt en wordt ernstig ziek (Job 1:6-2:10). Met zijn vrienden discussieert hij over zijn lot (Job 3-37). Is alles zijn eigen schuld? Uiteindelijk komt het toch weer goed met Job: God zegent hem weer, en Job krijgt zelfs nog meer dan hij vroeger had. Zijn kudde wordt groter dan ooit, en hij krijgt weer zonen, dochters en veel kleinkinderen. Zie Job 42:12-16.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons