Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Jeremia in de Bijbel?

Jeremia is een profeet in Juda van 620 tot 580 voor Christus. Hij maakt mee dat de Babyloniërs Jeruzalem veroveren en de tempel verwoesten.

Wat betekent de naam Jeremia?

De naam Jeremia betekent: De Heer verhoogt.
Jeremia is de zoon van Chilkia, een priester uit Anatot. Het bijbelboek Jeremia is naar hem genoemd. Ook het boek Klaagliederen wordt aan hem toegeschreven.
In het Nieuwe Testament wordt Jeremia samen genoemd met Johannes de Doper en Elia, twee belangrijke profeten (Matteüs 16:14). Hij verschijnt in een visioen aan Judas de Makkabeeër (2 Makkabeeën 15:14-15). Ook is er een brief aan de ballingen in Babylon die zijn naam draagt (de Brief van Jeremia).

Profeet

Jeremia is al voor zijn geboorte door God als profeet uitgekozen. Zelf vindt Jeremia dat hij nog te jong is als God hem roept. Maar God zegt dat hij niet bang hoeft te zijn: hij staat naast hem (Jeremia 1). Hij leeft en werkt voor en na de val van Jeruzalem (587 voor Christus) in Juda. Baruch, zijn secretaris, heeft dingen voor hem opgeschreven (Jeremia 32:12).

Verwoesting en ballingschap

Jeremia is vooral bekend als de profeet die de ondergang van Jeruzalem voorspelt. Hij waarschuwt de koningen Josia, Jojakim en Sedekia voor de gevolgen van hun slechte gedrag. Omdat zij en het volk God niet volgen, zal het verkeerd aflopen.
Uiteindelijk wordt Jeruzalem inderdaad verwoest door de Babyloniërs, onder leiding van Nebukadnessar II. Een deel van het volk wordt in ballingschap weggevoerd naar Babel. Jeremia blijft eerst in Juda, maar vlucht later met andere achtergebleven Judeeërs naar Egypte (Jeremia 42-43).

Verbrand

Jeremia’s profetieën worden opgeschreven door Baruch, en voorgelezen op een belangrijke plaats in de tempel van Jeruzalem. Iedereen kan ze horen. Uiteindelijk worden deze woorden ook aan koning Jojakim voorgelezen. De koning wordt zo boos dat hij de rol met Jeremia’s profetieën verbrandt, en Jeremia en Baruch gevangen wil nemen. Dat lukt niet. In hun schuilplaats laat Jeremia in opdracht van God Baruch alles opnieuw opschrijven, en voegt hij er nog meer profetieën aan toe. Pas tijdens de regering van koning Sedekia wordt Jeremia gevangengezet.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons