Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Jefta in de Bijbel?

Jefta is de leider van de Gileadieten in de oorlog met de Ammonieten. Voordat het gevecht begint, smeekt Jefta om Gods hulp en legt Jefta een gelofte af. Hij verslaat het leger van de Ammonieten, maar moet als dank daarvoor zijn eigen dochter offeren.

Wat betekent de naam Jefta?

De naam Jefta betekent ‘hij opent’. De profeet Samuel verwijst naar Jefta als een van de belangrijkste rechters van Israël (1 Samuel 12:11).
Hebreeën 11:32 noemt Jefta een van de geloofshelden, samen met Barak, Gideon en Simson.

Bastaard en legeraanvoerder

Jefta komt uit Gilead, een gebied aan de overkant van de Jordaan dat hoort bij de stam Manasse. Hij is de buitenechtelijke zoon van Gilead en een naamloze prostituee. Jefta’s halfbroers willen niet dat hij deelt in de erfenis en jagen hem weg. Jefta sluit zich daarom aan bij een groep avonturiers buiten Gilead.
Als de Ammonieten proberen het gebied Gilead te veroveren, halen de oudsten van Gilead Jefta over hun legeraanvoerder te worden. Jefta brengt de Ammonieten een gevoelige nederlaag toe.

Wat deed Jefta met zijn dochter?

Het optreden van Jefta is niet alleen heldhaftig, maar ook tragisch. Voordat het gevecht met de Ammonieten begint, smeekt hij God om hulp en legt een gelofte af. Hij belooft God dat hij het eerste dat hem tegemoetkomt als hij veilig thuiskomt zal offeren (Rechters 11:30-40).
Jefta houdt er geen rekening mee dat de eerste die hem bij thuiskomst begroet, zijn dochter is, zijn enige kind. Als hij beseft dat hij haar moet offeren, scheurt hij zijn kleren als teken van rouw, maar hij kan zijn belofte niet ongedaan maken. Zijn dochter krijgt twee maanden de tijd om samen met haar vriendinnen te treuren dat ze nooit zal trouwen. Dan doet Jefta wat hij God heeft beloofd en offert zijn dochter.

Mensenoffer

Het brengen van mensenoffers wordt scherp veroordeeld in het Oude Testament (Leviticus 20:2-5). Sommige bijbeluitleggers denken daarom dat Jefta zijn dochter niet echt offert, maar haar aan God wijdt. Anderen zien in de tragische dood van Jefta’s dochter een duidelijke aanwijzing dat Israël behoefte heeft aan een sterk leider die regeert over de verschillende stammen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons