Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Jaël in de Bijbel?

Jaël speelt een belangrijke rol in de overwinning van het leger van de Israëlieten op dat van de Kanaänieten (Rechters 4-5). Zij brengt Sisera, de legeraanvoerder van de Kanaänieten om het leven, als hij zich schuilhoudt in haar tent. Het feit dat Sisera gedood wordt door een vrouw, maakt deze nederlaag voor de Kanaänieten extra pijnlijk.

Wat is de betekenis van de naam Jaël?

De naam Jaël betekent ‘steenbok’. In de Bijbel komen we deze naam alleen tegen in Rechters 4 en 5.
Jaël was de vrouw van de Keniet Cheber. De Kenieten waren een volk van nomaden. Zij trokken rond met hun tenten en hun vee. Zij hoorden niet bij het volk van Israël, maar hadden zich afgescheiden van de Midjanieten. Ze stonden op goede voet met de vijanden van Israël, de Kanaänieten.

Oorlog tussen Israël en Kanaän

Jaël raakt ongewild betrokken bij de strijd tussen het leger van Israël en dat van de Kanaänieten. De Israëlieten onder leiding van Barak verslaan de Kanaänieten onder leiding van Sisera. Sisera vlucht naar de tent van Jaël en vraagt haar om hem te verbergen.
Jaël geeft Sisera melk te drinken en dekt hem toe met een deken, zodat Sisera in slaap valt. Dan pakt Jaël een hamer en een tentpin en slaat de tentpin door Sisera’s hoofd. Als even later Barak en zijn mannen bij de tent van Jaël aankomen, is Sisera al dood.

Gedood door een vrouw

In het Oude Nabije Oosten was het schande, als een krijgsheld gedood werd door een vrouw. In Rechters 9:53 gooit een vrouw een maalsteen op het hoofd van Abimelech. De zwaargewonde Abimelech vraagt dan aan zijn knecht om hem neer te steken, zodat ze later niet van hem zullen zeggen dat hij gedood is door een vrouw.
Jaël daarentegen verwerft met haar daad groot aanzien bij de Israëlieten, omdat zij hen van een belangrijke vijand heeft verlost. In Rechters 5:24 wordt Jaël ‘de beste aller vrouwen’ genoemd.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons