Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Isaï in de Bijbel?

Isaï is de vader van koning David en de kleinzoon van Boaz en Ruth.

Isaï, vader van David

Isaï is de vader van koning David. Hij is de zoon van Obed en de kleinzoon van Boaz en de Moabitische Ruth. Isaï woont in Betlehem en heeft naast David nog zeven andere zonen (1 Samuel 16:10) en twee dochters (1 Kronieken 2:16).
Isaï stuurt David naar koning Saul om voor hem op de lier te spelen (1 Samuel 16:18-23). En later stuurt hij David naar zijn broers in het legerkamp om hun voedsel te brengen (1 Samuel 17:17).

Isaï en de messias

Naast de kleine rol die Isaï in de verhalen over David speelt, komt hij ook voor in een aantal bekende teksten uit Jesaja die gaan over een toekomstige koning, de messias: ‘Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei’ (Jesaja 11:1). ‘Op die dag zal de telg van Isaï als een ​vaandel​ voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn’ (Jesaja 11:10). Naar die laatste tekst verwijst Paulus ook in Romeinen 15:12. Isaï komt ook voor in de lijsten met voorouders van Jezus in het evangelie volgens Matteüs en het evangelie volgens Lucas (Matteüs 1:6; Lucas 3:32).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons