Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Haman in de Bijbel?

Haman is de belangrijkste man aan het hof van de Perzische koning Ahasveros. Hij wil alle Joden in het koninkrijk van Perzië en Medië laten doden. Zijn plan mislukt door het optreden van koningin Ester en haar pleegvader Mordechai. De Joden krijgen toestemming om zich te verdedigen, en Haman wordt gedood.

Waar komt de naam Haman vandaan?

De naam Haman is Perzisch en betekent: de grote.
Haman is de zoon van Hammedata en een verre nakomeling van Agag, de koning van de Amalekieten (1 Samuel 15:8).
De vrouw van Haman heet Zeres. Ze hebben samen tien zonen. 

Mordechai

Haman is de belangrijkste minister van koning Ahasveros. Iedereen die hem tegenkomt moet voor hem buigen, maar Mordechai weigert om dat te doen.
Haman is hier woedend over en wil Mordechai doden. Maar als hij hoort dat Mordechai een Jood is, bedenkt hij een plan om alle Joden uit te laten roeien. Hij vraagt aan de koning toestemming om een bepaald volk uit te moorden, zonder te vertellen om welk volk het precies gaat. Hij laat speciaal voor Mordechai een galg neerzetten in zijn eigen tuin.

Koningin Ester

Als Mordechai hoort wat Haman van plan is, waarschuwt hij zijn pleegdochter Ester, die getrouwd is met koning Ahasveros. Ester nodigt haar man, koning Ahasveros, en Haman twee keer uit voor een diner. De tweede keer vertelt ze aan Ahasveros dat ook zij bij het volk hoort dat Haman wil uitroeien. Ze vraagt aan de koning om haar en haar volk in leven te laten.
De koning schrikt als hij begrijpt wat Haman eigenlijk wilde. Als straf laat hij Haman ophangen aan de galg die hij voor Mordechai had klaargezet. Later worden ook de lijken van zijn tien zonen aan deze paal opgehangen (Ester 9:13). 
Ester krijgt alle bezittingen van Haman, en Mordechai neemt zijn plaats in als belangrijkste minister van de koning. 

Poeriemfeest

Haman liet het lot (poer in het Hebreeuws) werpen om te bepalen op welke dag de Joden in het Perzische rijk uitgeroeid moesten worden. Van dit woord poer is de naam poeriemfeest afgeleid. Tijdens het poeriemfeest herdenken de Joden dat Ester en Mordechai hun tegenstander Haman te slim af waren, en dat het volk van de Joden gered werd.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Ester 1 1 Samuel 15.18 Ester (Gr.) 1
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons