Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Ezechiël in de Bijbel?

Ezechiël is een profeet die van 593 tot 571 voor Christus werkzaam is in Babylonië. Daar is hij met een deel van de bevolking van Jeruzalem in ballingschap naartoe gebracht. Zijn profetieën staan in het bijbelboek Ezechiël.

Wat betekent de naam Ezechiël?

De naam Ezechiël betekent: God is sterk. In het boek Sirach wordt Ezechiël ook genoemd als een van de profeten (Sirach 49:8). Het boek Ezechiël is naar hem vernoemd.

Priester en profeet

De profeet Ezechiël is de zoon van Buzi, en komt uit een priesterfamilie. Hij is dus profeet en priester tegelijk. Hij wordt in het jaar 598 voor Christus met andere Judeeërs vanuit Juda naar Babylonië gebracht, in ballingschap. Als hij geroepen wordt tot profeet, woont hij bij het Kebarkanaal in Babylonië (Ezechiël 1:1-3). Hij is getrouwd, maar zijn vrouw sterft plotseling (Ezechiël 24:18).
Ezechiël profeteert in dezelfde tijd als de profeten Jeremia en Daniël. Zijn profetieën en visioenen zijn heel beeldend. In het visioen waarin hij geroepen wordt als profeet, ziet hij bijvoorbeeld heel bijzondere engelen en andere wezens.

De tempel in Jeruzalem

Ezechiël krijgt verschillende visioenen. Een aantal daarvan gaat over de tempel in Jeruzalem. Ezechiël vertelt hoe hij in Babylonië wordt opgepakt door God en naar de tempel in Jeruzalem wordt gebracht. Daar ziet hij hoe het volk van God afgoden dient in plaats van God. En hij ziet hoe God de mensen daarvoor straft. Op dat moment ziet Ezechiël in de tempel heel bijzondere wezens, cherubs, met vier gezichten en vier vleugels (Ezechiël 10:18-22). Steeds als Ezechiël gezien en gehoord heeft op welke manier God de inwoners van Jeruzalem wil straffen, geeft God aan het eind uitleg waarom hij dat wil doen: hij wil dat de mensen hem weer gaan volgen. Daarom moet Ezechiël wat hij ziet en hoort, doorvertellen aan de mensen.
In Ezechiël 40-47 krijgt Ezechiël een uitgebreid en gedetailleerd visioen. Daarin ziet hij een nieuwe tempel, en krijgt hij informatie over de afmetingen van het gebouw, en over de regels die daar gelden. Ook krijgt Ezechiël te horen hoe het land verdeeld moet worden onder de stammen van Israël.

Botten die levend worden

Ezechiël heeft heel bijzondere visioenen. In een ervan ziet hij zichzelf tussen allemaal botten staan (Ezechiël 37). In deze doodse omgeving laat God zien dat hij uit de dood nieuw leven kan scheppen. Dit visioen is op veel momenten in de geschiedenis van het Joodse volk belangrijk geweest. Het hielp de Joden om moed te houden als ze werden vervolgd en vermoord, omdat ze geloofden dat God ook midden in de dood weer nieuw leven kan brengen.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Ezechiël 1 Sirach 49.8
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons