Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Eva in de Bijbel?

Eva is de vrouw die met Adam het eerste mensenpaar in de Bijbel vormt. Zij krijgt als moeder van alle levenden de naam Eva. Eva en Adam zijn samen de ouders van Kaïn, Abel en Set.

Waar komt de naam Eva vandaan?

De Hebreeuwse naam voor Eva betekent: leven. Eva heeft in het begin geen naam. Zij wordt gebouwd uit de rib van de mens, Adam, en heet ‘vrouw’ (Genesis 2:23).
Adam en zijn vrouw eten van de boom waarvan God verboden had te eten. Daarom vervloekt God de slang, de vrouw en de mens. De vrouw zal als straf met moeite kinderen baren. Daarna noemt Adam zijn vrouw ‘Eva’, omdat zij de moeder is van alle levenden (Genesis 3:20).

Verleid door een slang

God heeft tegen Adam gezegd dat hij en zijn vrouw van alle bomen in de tuin van Eden, het paradijs, mogen eten, behalve van die in het midden. Maar de slang haalt Eva over toch een vrucht van die boom te plukken (Genesis 3:1-5).
Eva eet van de vrucht en geeft ook wat aan Adam. Vanaf dat moment bestaat het verschil tussen goed en kwaad. Ze zien ook dat ze naakt zijn. Ze proberen zich daarom te verbergen voor God, maar die vindt hen toch. Hij vervloekt de slang, de vrouw en de mens. God wil voorkomen dat Adam en Eva ook gaan eten van de levensboom in de tuin, en stuurt ze daarom weg uit de tuin van Eden.

Moeder

Nadat ze uit de tuin van Eden zijn verdreven, wordt Eva zwanger van Adam en baart ze een zoon, Kaïn. Later krijgt ze nog een zoon die ze Abel noemt.
Maar Kaïn slaat zijn jongere broer Abel dood. Adam en Eva krijgen hierna nog een zoon, die ze Set noemen (Genesis 4:25). Voor Eva is dit de zoon die God haar in de plaats van Abel gegeven heeft.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons