Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Ester in de Bijbel?

Ester is een Joods meisje dat koningin van Perzië wordt. Samen met haar pleegvader Mordechai zorgt ze ervoor dat het plan van Haman om alle Joden in het Perzische rijk te doden, mislukt. Naar haar is het bijbelboek Ester genoemd.

Waar komt de naam Ester vandaan?

De naam Ester is waarschijnlijk de Hebreeuwse vorm van Isjtar, de Mesopotamische godin van strijd en seksualiteit. Deze naam zou ook ‘ster’ of ‘verborgene’ kunnen betekenen. De Joodse naam van Ester is ‘Hadassa’. Dat betekent: mirte.
Ester is de dochter van Abichaïl, een oom van Mordechai. Na de dood van haar ouders neemt Mordechai Ester aan als zijn eigen dochter (Ester 2:15).

Ester wordt koningin

Als koning Ahasveros op zoek is naar een nieuwe koningin, laat hij mooie meisjes naar zijn paleis brengen. Ook Ester wordt naar het paleis gebracht en onder toezicht van de haremwachter gesteld. Maar ze mag van Mordechai aan niemand vertellen dat ze Joods is.
Uit alle meisjes in zijn harem kiest de koning Ester als nieuwe koningin. Ze mag alleen bij de koning komen als hij haar ontbiedt. Als ze zelf naar hem toe gaat, zal ze gedood worden, behalve als de koning haar zijn gouden scepter toesteekt.

Het plan van Haman

De koning geeft zijn belangrijkste minister, Haman, toestemming om een bepaald volk in zijn koninkrijk uit te moorden, zonder dat hij doorheeft dat het hierbij om het Joodse volk gaat. Dit besluit kan niet ongedaan worden gemaakt, omdat het een wet van Meden en Perzen is.
Als Mordechai hoort wat Haman van plan is, waarschuwt hij Ester. Hij vraagt haar naar de koning toe te gaan, om haar volk van de ondergang te redden. Ester doet wat Mordechai van haar vraagt. Als ze bij de koning komt, steekt hij haar zijn gouden scepter toe.

Een nieuwe wet

Ester nodigt de koning uit om samen met Haman bij haar te komen eten. Tijdens de maaltijd vertelt ze de koning dat Haman haar en haar volk wil uitmoorden. De koning wordt woedend als hij begrijpt wat Haman eigenlijk van plan was.
Hij laat Haman doden en geeft Ester en Mordechai opdracht om een nieuwe wet te maken. Daarin staat dat de Joden iedereen mogen doden die hen wil vermoorden. Zo wordt het volk van de Joden gered.

Poeriem

Jaarlijks vieren de Joden het poeriemfeest. Dit feest herinnert aan het verhaal van Ester. In de synagoge wordt dan de rol met het verhaal van Ester voorgelezen.

Volg ons leesplan over Ester

Het boek Ester leest soms als een sprookje: een onmetelijk rijke koning, een jong meisje, een wijze raadgever en een hatelijke schurk. God komt in het boek niet voor – of toch wel? Schrijf je in en ontdek de diepere laag in dit spannende verhaal.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Ester 1 Ester (Gr.) 1
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons